Refleksje po mobilności

W lipcu 2016 roku uczestniczyłam w kursie języka angielskiego realizowanego w ramach projektu „Magister Scholasticus”. Przez dwa tygodnie przebywałam w angielskim mieście Bournemouth, popularnym kurorcie hrabstwa Dorset położonym nad kanałem La Manche.

Mieszkałam przy Richmond Road w domu pewnej angielskiej rodziny, co pozwoliło mi lepiej poznać kulturę i obyczaje tam panujące, a także zasmakować specjałów tamtejszej kuchni. Podczas posiłków towarzyszyli nam gospodarze, co stanowiło niebywałą okazję do rozmów na różne tematy. Nam, ponieważ nie byłam jedynym gościem w ich domu. Obok mnie pokoje zamieszkiwały cztery inne osoby pochodzące  z Chin, Turcji i Kazachstanu, z którymi kontakt mam do dzisiaj.

Każdego dnia uczestniczyłam w trzygodzinnym kursie języka angielskiego, który był dla mnie nie tylko okazją do pogłębiania umiejętności językowych, lecz również poznania nowych ludzi z całego świata np. Japonii, Wietnamu, Wenezueli, Szwajcarii, Francji, Arabii Saudyjskiej czy Czech. W takich multikulturowych grupach komunikowaliśmy się tylko w języku angielskim i realizowaliśmy szereg ciekawych zadań zaproponowanych przez nauczycieli prowadzących. W mojej grupie byli nimi Jonathan i Barny, od których mogłam zaczerpnąć wiele ciekawych metodycznych pomysłów i wdrożyć w swojej pracy zawodowej.

Po zajęciach korzystałam z możliwości, jakie dawało mi miasto. Piaszczysta plaża z pięknym molo, klify, na szczytach których znajdowały się parki i ogrody, a w centrum The Square liczne centra handlowe, puby i kino umilały mój wolny czas. Podczas jednej z wielu wycieczek miałam okazję zobaczyć  Londyn, który wywarł na mnie niesamowite wrażenie.

Pobyt w Bournemouth pozostanie w mojej pamięci na długie lata. Był to czas nowych doświadczeń, ciekawych znajomości, poszerzenia wiedzy językowej i kulturowej. Polecam każdemu, bo nauka języka wśród jego rodzimych użytkowników to chyba najlepsze co może się przytrafić.

Izabela Bodylska

 

W pierwszych dwóch tygodniach lipca 2016 roku uczestniczyłam w zagranicznym szkoleniu dla nauczycieli języka angielskiego w ramach projektu „Magister Scholasticus” –„ Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” .

Szkolenie okazało się przysłowiowym strzałem w 10. Kurs pozwolił spojrzeć z innej perspektywy na moje metody nauczania, udostępnił wiele nowych, innowacyjnych , ciekawych pomysłów do wykorzystania w pracy z uczniami oraz umożliwił nawiązanie nowych kontaktów . Zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie. We wspaniałej atmosferze mogłam wymieniać się poglądami i doświadczeniami , wykorzystując język angielski, pod czujnym okiem i uchem 🙂 prowadzącego.

Pobyt w Yorku nie tylko wiązał się z zajęciami dydaktycznymi. Popołudnia spędzone na poznawaniu zakątków historycznego miasta , weekend spędzony nad morzem w otoczeniu klifów , czy też w dolinie jezior ( the Lake District) wywarły na mnie wielkie wrażenie i będą przeze mnie zawsze mile wspominane.

Polecam każdemu nauczycielowi taki kurs , gdyż jest to świetne źródło inspiracji do poszukiwania nowych metod pracy.

Kinga Dębicka

 

Jestem jednym z nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni, który bierze udział w programie „Magister Scholasticus”  –„ Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” . Po wielu godzinach kursu języka angielskiego w szkole , nastał drugi etap, wyjazd na dwutygodniowy kurs  do Wielkiej Brytanii. W  pierwszych dwóch tygodniach lipca 2016 roku  wyjechałam do Yorku, by tam dalej szlifować naukę tegoż języka . Kurs pozwolił mi poszerzyć wiedzę  . Zajęcia były  prowadzone bardzo profesjonalnie. We wspaniałej atmosferze mogłam uczyć się i powtarzać zdobyta wiedzę pod czujnym okiem i uchem  prowadzących Lindy oraz Davida. Mieszkałam dwa tygodnie u rodziny angielskiej, używałam tzw „żywego”  języka, podczas posiłków i wspólnych rozmów. Początki były trudne, ale gospodarze byli wyrozumiali i wspierali mnie bardzo. Pobyt  w Yorku to również  poznawanie zakątków historycznego miasta , weekend spędzony nad morzem w otoczeniu klifów , czy też w dolinie jezior był dla mnie pełen wrażeń.

Polecam każdemu nauczycielowi taki kurs , nauczyłam się  dużo, zwiedziłam północ Anglii, poznałam kuchnię angielską .Można powiedzieć, że była to dla mnie  świetna przygoda .

Justyna Rewers

Continue reading

Po Brexit – jesteśmy gotowi na nasz Brentarance

Brentrance

Po półtorarocznym przygotowaniu językowym, kolejnych 11  nauczycieli -uczestników projektu Magister Scholasticus, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jest gotowych do mobilności zagranicznej. 3 lipca wyjeżdżają oni na dwutygodniowe szkolenia językowe i językowo-metodyczne do Bournemouth i Yorku w Wielkiej Brytanii.

Oprócz nauki języka angielskiego, nauczyciele będą mogli doświadczyć, w jaki sposób, z zastosowaniem jakich metod, technik i środków dydaktycznych prowadzone są zajęcia edukacyjne w angielskiej szkole oraz nawiązać kontakty i wymienić się swoją wiedzą i doświadczeniem z poznanymi nauczycielami z innych krajów.

Wrzesińscy nauczyciele zamieszkają u rodzin angielskich i, oprócz aktywnego udziału w szkoleniu, będą poznawać angielską kulturę. Wsparcie indywidualne, które zapewnia projekt finansowany przez PO WER, pozwoli jego uczestnikom na poznanie zabytków, przyrody,  kolorów, smaków i zapachów Anglii.

Wyjeżdżają w czasie, który już zapisał się w historii Europy – 10 dni po referendum w sprawie Brexit. Ten fakt z pewnością także dostarczy im ciekawych doświadczeń.

Uczestnicy projektu wracają do Polski 16 lipca. Przywiozą świadectwa ukończenia kursu i zaświadczenia niezbędne do uzyskania certyfikatu Europass Mobilność, który opisuje kompetencje zawodowe, językowe, informatyczne, organizacyjne i społeczne zdobyte podczas szkolenia zagranicznego.

Łącznie w dwuletnim projekcie Magister Scholasticus bierze udział 16 nauczycieli Liceum. Zachęcamy inne szkoły, aby skorzystały z naszych doświadczeń.

Zapraszamy do kontaktów indywidualnych oraz na spotkanie informacyjne, które po raz kolejny zorganizujemy w naszym Liceum w październiku.

Ewa Sławska

Nauczyciel – Uczeń

19 października 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Witkowskiej 1 odbyła się publiczna prezentacja projektu Magister Scholasticus w środowisku lokalnym nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy i powiatu wrzesińskiego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość otrzymanego na jego realizację dofinansowania wynosi prawie 195 tys. zł.

Projekt jest realizowany przez 16 nauczycieli Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni. Są to głównie nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, w tym 3 nauczycieli języka angielskiego, którzy realizują kształcenie CLIL w licealnych klasach dwujęzycznych na przedmiotach: chemia, matematyka, zarządzanie zasobami ludzkimi i edukacja dla bezpieczeństwa.

Zasadniczym celem projektu jest doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli: umiejętności uczenia się, podniesienie poziomu kompetencji społecznych, językowych, kulturowych, rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości, podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystania narzędzi informatycznych, rozwój praktycznych umiejętności odpowiednich dla obecnej pracy i rozwoju zawodowego kadry edukacyjnej, nabycie wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod pracy, różnorodności podejść i rozwiązań edukacyjnych, technik nauczania oraz pracy z uczniem, podniesienie kompetencji w zakresie języka obcego, poszerzenie wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu lub/i obszaru zawodowego. Projekt ma wesprzeć wdrażanie w szkole kształcenia dwujęzycznego oraz poszukiwanie partnerów do międzynarodowej współpracy i wymiany szkół.

Nauczyciele środowiska wrzesińskiego mieli możliwość zapoznania się z ideą projektu Magister Scholasticus. Wszelkie niezbędne informacje, zasady aplikacji, zaprezentowała p. Ewa Sławska, nauczycielka języka angielskiego w naszym liceum, która jest autorką i koordynatorką projektu.

Projekt w okresie od 31 grudnia 2014 roku do 30 grudnia 2016 r. zakłada kształcenie językowe, kulturowe i metodyczne nauczycieli. Jest ono prowadzone w szkole w dwóch etapach: przed mobilnością i po jej zakończeniu. Każdy z uczestników kształtuje i weryfikuje swoje kompetencje kluczowe podczas dwutygodniowej mobilności zagranicznej w Wielkiej Brytanii.

Pięcioro pierwszych uczestników projektu przebywało w lipcu i sierpniu 2015 roku w Bournemouth w Wielkiej Brytanii, na kursie językowo- kulturowym w Beet Language Centre i ITTC, gdzie szlifowali swój angielski, poznawali angielską kulturę i żyli w tamtejszej wielokulturowej społeczności.

Na spotkaniu przedstawiliśmy organizację i funkcjonowanie tych dwóch szkół językowych, formy i charakter zajęć w małych, kilkuosobowych grupach językowych, nastawionych na współpracę i komunikację wyłącznie w języku angielskim.

Omówiliśmy pakiet proponowanych przez angielską szkołę dodatkowych zajęć i spotkań popołudniowych, takich jak, wspólne czytanie dzieł literatury angielskiej, spektakle teatralne, zasady angielskiego savoir-vivru, występy artystyczne uczestników i pracowników szkoły, wspólne śpiewanie, quizy, gry i wiele innych atrakcji. Program rekreacyjny był równie imponujący. Wycieczki do kultowych miejsc, jak np. do Stonehenge, Wells, Cheddar, Christchurch, Pool, Glastonbury, Jurassic Coast. Zwiedzanie cudownych pobliskich plaż i klifów np. na Isle of Wight. Bournemouth to jeden z największych angielskich kurortów ze złotymi plażami. Przedstawiliśmy również nasze rodziny goszczące. Każdy z nas mieszkał u innej rodziny, co dało nam możliwość funkcjonowania w tym otwartym i różnorodnym kulturowo środowisku. Bournemouth to przede wszystkim ośrodek uniwersytecki i edukacyjny, oferujący naukę w licznych szkołach językowych. Wśród wielu młodych ludzi, ze wszystkich stron świata wtapialiśmy się w kulturę anglosaską. Wspólnie uczyliśmy się i spędzaliśmy czas wolny.

Pijąc angielską herbatkę podzieliśmy się naszą refleksją z zainteresowanymi wrzesińskimi nauczycielami. Być może pokuszą się oni o skorzystanie z możliwości oferowanych przez Unię Europejską i stworzą własny projekt dla dobra edukacji i samych siebie. My już możemy powiedzieć, że widzimy tzw. wartość dodaną. Zachęcamy wszystkich i zawsze służymy pomocą.

Ewa Lewandowska